Investeren is voor ons veel meer dan alleen kapitaal inbrengen

Werkwijze

Werkwijze investering

Onze rollen

Investeren is voor ons veel meer dan alleen kapitaal inbrengen. Wij zijn actief betrokken en bieden business support waarin we kennis, ervaring en expertise combineren. Niet door op de stoel van de ondernemer(s) te gaan zitten, wel door (op verzoek) activiteiten te verrichten die van toegevoegde waarde zijn. Dit komt samen in vier rollen:

Aandeelhouder

Doorgaans stellen wij kapitaal beschikbaar waarmee wij een aandelenbelang verkrijgen in de onderneming. Hierdoor hebben we altijd de formele rol van aandeelhouder die samen met de andere aandeelhouder(s) besluiten neemt.

Wij zetten ons actief in voor de bedrijven waarin wij investeren. Het doel is het creëren van groei door geld, tijd en kennis te investeren. We doen dit op basis van een uitgebreide analyse van het bedrijf en een daaruit voortvloeiend groeiplan. Uiteraard werken we nauw samen met het management en de andere aandeelhouders. We kunnen praktische ondersteuning bieden, maar we zullen niet operationeel actief of onderdeel van het management worden.

Coach

Ondernemen is een vak apart. Als ondernemer(s) kom je tal van uitdagingen tegen. Ook stelt een groeiend bedrijf steeds andere eisen aan de ondernemer(s) en de organisatie. Wij fungeren graag als coach en klankbord voor de ondernemer(s) en voor specifieke issues in de groei van het bedrijf.

Verbinder

De juiste samenwerkingsrelaties kunnen de ontwikkeling van een bedrijf enorm versnellen. Wij zetten ons netwerk in om het bedrijf op allerlei manieren te versterken. Waar gewenst faciliteren wij synergievoordelen en kruisbestuivingen tussen ondernemingen. We dragen kansen en ideeën aan.

Expert

Wij dragen ertoe bij dat bedrijven een scherpe strategische focus hebben, (financieel) in control zijn en commercieel sterk opereren vanuit klantwaarde. Naar behoefte wordt daarvoor onze expertise ingezet.

Benieuwd of wij een match zijn? Ontdek hier meer over het investeringsprofiel en het investeringsproces.