Voortdurend op zoek naar bedrijven waaraan we waarde mogen toevoegen

Nieuwe investeringen

Technische oplossingen voor een verbonden wereld

Investeringsprofiel

Wij zijn voortdurend op zoek naar bedrijven waaraan we waarde mogen toevoegen. Bedrijven die net als wij zien dat Nederland staat voor grote demografische en duurzaamheidsuitdagingen. En geloven dat technologie en digitalisering, industrieel bouwen en decentrale energievoorziening belangrijke oplossingen zijn. Primair richten we ons op bedrijven met onderstaand profiel:

Domeinen

Technische oplossingen voor een verbonden wereld
De wereld waarin wij wonen en werken is in toenemende mate een verbonden wereld. Een wereld waarin slimme apparaten op elkaar zijn afgestemd en met elkaar communiceren, om het voor ons makkelijker te maken dagdagelijkse taken uitvoeren. In deze verbonden wereld richten we ons op een aantal technologiedomeinen: RF Sensoring, Immersive technology en Artificial Intelligence. Bekijk onze investering in Wireless Value en Smart2IT.

Technische oplossingen voor een verantwoorde wereld
Een verantwoorde wereld draait om duurzame ontwikkeling, waarbij we kunnen voorzien in de behoeften van het heden zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van leven van toekomstige generaties. In het licht van de energietransitie richten we ons specifiek op batterijen en alternatieven om energie op te slaan of te benutten, energiemonitoring en AC-DC netwerken.

Ontwikkelingsfase

 • Er kan minimaal een werkend prototype in een relevante omgeving worden gedemonstreerd
 • De competenties zijn aanwezig voor product technologische ontwikkeling
 • Een businessplan en financieringsplan zijn beschikbaar

Producten en diensten

 • Eigen producten en diensten met een onderscheidende propositie
 • Toekomstbestendig bedrijfsmodel
 • Zeer aansprekende oplossingen met een technologisch karakter
 • ‘Freedom to operate’ ten aanzien van intellectueel eigendom

Omvang en kapitaalbehoefte

 • Middelgrote en kleine ondernemingen (incl. start-ups)
 • Initiële investering tussen € 200.000 en € 1 miljoen
 • Hoge mate van schaalbaarheid en groeipotentieel

Eigendom

 • Private ondernemingen waarbij wij de enige externe aandeelhouder zijn
 • Minimaal een stevig minderheidsbelang

Investeren is meer dan kapitaal. Lees meer over onze werkwijze.

Investeringsproces

1. Voorstel

Graag ontvangen we voor een kennismaking eerst een investeringsmemo of business plan. Laat het ontbreken ervan echter geen belemmering zijn om ons te benaderen. We zien een goed gesprek ook als een prima vertrekpunt.

2. Proces

Investeren is voor ons veel meer dan alleen kapitaal inbrengen. Het gaat om toekomstbestendig ondernemerschap, wederkerigheid en partnerschap. Daarom hechten wij veel waarde aan een persoonlijke kennismaking en goede gesprekken. We kijken echt of wij als investeerder passen bij de ondernemer(s) en bij het bedrijf.

Bij het beoordelen van mogelijke investeringen richten we ons onder andere op:

 • Het groeipotentieel, de strategie en het track record van de onderneming;
 • vermogen voor toekomstbestendige waardecreatie;
 • de ambities en capaciteiten van het management;
 • besteding en gebruik van de investering door Kairos;
 • onze rol en toegevoegde waarde als nieuwe aandeelhouder.

Aandeelhouderschap en exit

Kairos investeert bij aanvang minimaal € 200.000 en maximaal € 1 miljoen in één onderneming. Dit zal vaak een minderheidsbelang zijn. Omdat groei investeringen pas na enige tijd effect hebben, bedraagt de gemiddelde looptijd van een investering al gauw meer dan vijf jaar. Een exit is voor ons geen must. We vinden het prachtig als bedrijven zich ontwikkelen tot gevestigde ondernemingen binnen Hanzestrohm. Kairos investeert niet in vastgoed, financiële instellingen en bedrijven met een verhoogd reputatierisico.

Meer weten over de mogelijkheden van Kairos? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Voor nieuwe investeringen heeft het onze voorkeur om voorafgaand aan een eerste kennismaking een businessplan of informatiememorandum van de onderneming te ontvangen.