expert in draadloze informatieoverdracht

Wireless Value

Wireless value

Wireless Value realiseert met haar brede expertise op het gebied van radio- en antennetechnologie en de daarbij behorende signaalverwerking tal van robuuste oplossingen voor draadloze informatieoverdracht. Het bedrijf is onder andere actief in de agrarische sector en de industrie.

WiSensys: een stabiel platform voor draadloze informatieoverdracht

Wireless Value ontwikkelde WiSensys, een draadloos en eenvoudig te installeren sensorsysteem. Het is de oplossing voor het nauwkeurig meten, veilig overbrengen en registreren van meetdata van verschillende sensoren. Bas Visser, algemeen directeur van Wireless Value: “Het platform is open met betrekking tot het aansluiten van sensoren, integratie in de gebruikersomgeving en het gebruik van user interfaces. Niet alleen voor onze eigen sensoren, maar ook voor sensoren van andere leveranciers.” De flexibiliteit en stabiliteit van het platform leidt tot (inter)nationale toepassing, met name in de tuinbouw (AgriSensys) en bij laboratoria (LabSensys).

Impactapparatuur: laat kinderen veilig spelen en sporters veilig bewegen

De kracht van Wireless Value als ‘design center’ voor draadloze producten blijkt onder andere uit de range impactmeters. De HIC en Triple A meter worden internationaal toegepast voor het keuren van speeltuinen en sportvelden. “Het is ons als enige ter wereld gelukt om draadloos zeer betrouwbare en gevalideerde metingen te doen ten behoeve van de certificering van sportvelden en de ondergrond in speeltuinen. Wereldwijd gebruiken keuringsinstanties onze meters, ”aldus Visser.

Draadloze techniek: meer vrijheid, comfort en flexibiliteit. Visser is blij met de investering: “Als commercieel directeur heb ik de afgelopen jaren al mogen bijdragen aan de groei van ons bedrijf. De mogelijkheid om zelf een groter aandelenbelang te verwerven en de komst van Kairos geeft ons nog meer vertrouwen in de toekomst. In mijn nieuwe rol en met ons team blijven we werken aan onze visie: een wereld waarin draadloze techniek ons de mogelijkheid biedt tot meer vrijheid, comfort en flexibiliteit”.

Expertise in draadloze informatieoverdracht is cruciaal voor een verbonden wereld

Sander Polman, investment director van Kairos: “Wij zijn ervan overtuigd dat draadloze informatieoverdracht steeds belangrijker wordt en dat diepgaande technologische expertise cruciaal is om de kwaliteit ervan te borgen. Wireless Value heeft die expertise en is in staat om in samenwerking met klanten nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, binnenklimaat en energie. We zien tal van mogelijkheden en verheugen ons erop om die samen met het Wireless Value team te gaan benutten.”