Whitepaper: Veilig wonen

Wat elke expert wil weten

Vluchtveiligheid in huis is van levensbelang. Bij brand of een te hoge concentratie koolmonoxide moeten bewoners veilig kunnen vluchten. Hoe zorg je als installateur, adviseur of woningcorporatie voor optimale veiligheid?

In dit whitepaper presenteren we drie beschermingsniveaus. Wil je alleen voldoen aan de norm of zet je een stap verder?

Wat zijn de 3 niveaus van vluchtveiligheid?

Minimaal: wat je minimaal moet doen om aan de wetgeving te voldoen.

Uitgebreid: als je een goede vluchtveiligheid serieus neemt en nét dat stapje extra zet.

Compleet: als je kiest voor maximale vluchtveiligheid en toekomstbestendig beleid voert.


Ook lees je in dit whitepaper:

  • Wat je doet bij wooncomplexen waar mensen wonen die verminderd of niet zelfstandig mobiel zijn.
  • Met welke trends je rekening moet houden, zoals het groeiend aantal brandbare materialen en apparaten in huis
  • Je ziet in één overzicht wat de verschillen zijn in wetgeving voor woningen die voor en na 2003 zijn gebouwd.