Vermogenselektronica waarop je kunt vertrouwen

Metaalfilmcondensatoren voor maritime elektriciteitsnetten

Metal film capacitors

De vermogenselektronica condensatoren van Elektronicon kunnen in veel situaties worden toegepast, zelfs in toepassingen waar extreme niet-sinusvormige spanningen en pulsstromen aanwezig zijn. De metaalfilmcondensatoren zijn leverbaar voor AC- en DC-toepassingen.

AC-condensatoren worden in operationele situaties periodiek opgeladen. DC-condensatoren worden daarentegen periodiek geladen en ontladen zonder opnieuw op te laden.

Het toepassen van metaalfilm AC-condensatoren

AC-condensatoren dienen als dempende of snubber-condensatoren. Ze zijn in serie zijn geschakeld met een weerstand. Dit type condensator is ontworpen voor het dempen van ongewenste spanningspieken, veroorzaakt door het zogenaamde carrier storage effect tijdens het schakelen van vermogenshalfgeleiders. Wanneer toegepast als commutatie-condensatoren worden ze parallel geschakeld aan een thyristor om de geleidende toestand te verminderen. Omdat de condensatoren in deze situatie periodiek en abrupt worden opgeladen, zal de piekstroom de effectieve waarde aanzienlijk overschrijden. Verder worden AC-condensatoren gebruikt in laag-afwijkende of nauwkeurig afgestemde circuits voor het filteren of absorberen van harmonische verstoringen.

Het gebruik van metaalfilm DC-condensatoren

Het toepassingsgebied van DC-condensatoren is eveneens divers. Dit type condensator vinden we terug als afvlakcondensatoren voor het verminderen van de AC-belasting tijdens schommelingen in de DC-spanning. We vinden dit type ook terug als filter- of tussenkringcondensatoren. Vaak gebruikt voor energieopslag in tussenliggende DC-installaties zoals frequentieomvormers, transistor- en thyristoromvormers. De condensator moet in staat zijn zeer hoge stromen in korte tijd op te nemen en af te geven, waarbij de piekwaarde van de stroom aanzienlijk groter is dan de RMS-waarde.

Waarom kiezen voor de metaalfilmcondensatoren van Electronicon?

  • Meer dan 80 jaar ervaring in condensatoren 
  • Hoge dichtheid met een vijfvoudige stroomsterkte ten opzichte van conventionele elektrolytische condensatoren 
  • Eigen (in-house) metallisatie van de film 
  • Zeer nauwkeurige en lage FIT-waarde 
  • Compacte afmetingen voor zowel box en cilindrische vorm

Componenten waar je op kunt bouwen!

  • Lage inductiewaarde 
  • Zeer lage verliezen van vermogensdissipatie 
  • Hoge levensverwachting 
  • Door de hermetisch afgesloten behuizing 
  • Break-action Mechanisme als intern veiligheidsmechanisme 

Geïnteresseerd in het brede scala aan condensatoren voor AC- en DC-toepassingen?

Download onze Electronicon catalogus.

Electronicon toepassen in jouw maritieme gelijkstroomsystemen?

Metaalfilmcondensatoren kunnen universeel worden toegepast voor de assemblage van DC-buffercircuits met een lage inductiewaarde en DC-filters. Denk hierbij aan elektrische aandrijvingen, industriële installaties, diverse stroomvoorzieningen en natuurlijk de maritieme industrie.

Dankzij de hoge energiedichtheid kunnen Electronicon metaalfilmcondensatoren in serie geschakelde elektrolytische condensatoren vervangen. De capaciteit in een buffercircuit moet hierbij groot genoeg zijn om de rimpelstromen af te vlakken.

Onze consultants adviseren je graag bij het selecteren van het juiste condensatoren voor AC- en DC-systemen. Hierbij kijken we altijd naar de elektrische en mechanische specificaties van jouw project.

Specialist in DC-oplossingen

✆ 0186 633 600

Contact