Elektrische veiligheid en betrouwbaarheid

Energieregistratie

Registreer en bewaak energie

Het meten en analyseren van energieverbruik is een goede stap richting het optimaliseren van energieverbruik en het waarborgen van productie- en bedrijfsprocessen. Door te meten, breng je bijvoorbeeld hoog sluipverbruik, basislastvermogen en andere energieproblemen in kaart. Dit geeft inzicht in de stappen die je kunt nemen om energieverspilling te beperken, energietransport te optimaliseren en kosten te besparen.

Universele paneelmeters en kilowattuurmeters zijn belangrijke schakels in het registreren en analyseren van elektrische grootheden. Deze nauwkeurige meetcomponenten geven je een duidelijk beeld van het verbruik, de belasting en het gedrag van elektrische installaties.

30% afname

Actief energiebeheer in gebouwen levert energiebesparing op tot 30 procent.

1/4 gebruik

Een kantoorgebouw is slechts een kwart van de tijd volledig in gebruik, de overige driekwart is basislastvermogen. Hier kan aanzienlijk op energiekosten worden bespaard.

24/7 inzicht

Door middel van energieregistratie- en bewaking heb je 24 uur per dag inzicht in het gedrag van de elektrische installatie.


Actief energiebeheer werkt kostenbesparend en voorkomt procesuitval

Energiekosten vormen voor bedrijven en particulieren een grote maandelijkse kostenpost. Om energie en kosten te besparen, is bewustwording van het energieverbruik essentieel. Met behulp van energieregistratie wordt de opgewekte en verbruikte energie over een lange termijn bijgehouden. Analyse van deze meetgegevens is de eerste stap bij het in kaart brengen van energieverspilling. 

Energiebeheer in complexe E-installaties

Bedrijven gaan doorgaans verder dan energieregistratie alleen. De vaak complexe elektrische installaties vragen om continu en systematisch energiebeheer. Deze vorm van registratie en analyse geeft een nauwkeurig beeld van het werkelijk stroomverbruik en de stroomkwaliteit. Monitoring en bewaking is daarmee ook een belangrijke voorwaarde voor het optimaliseren van de energie-efficiëntie in o.a. de proces- en maakindustrie.

Hoge energiekosten, onduidelijkheid over energieverbruik en gedrag van de elektrische installatie

Moderne elektrische apparatuur is in meer of mindere mate gevoelig voor afwijkingen in het energiedistributiesysteem. Een slechte energievoorziening door bijvoorbeeld dips in de netspanning, overbelastingen of harmonische vervuiling, kan invloed hebben op continuïteit, levensduur en betrouwbaarheid van de aangesloten componenten. Door de toename van apparatuur met moderne elektronica zijn productieprocessen gevoeliger voor verstoringen. Negatief “gedrag” van de elektrische installatie kan aangesloten machines en apparaten beschadigen, waardoor productieprocessen stilvallen. Hierdoor stijgen de onderhoudskosten en het energieverbruik.

Door permanent te meten en analyseren, worden storingen eerder opgemerkt en kan vroegtijdig worden ingegrepen. In de praktijk zorgt dit voor kostenbesparing en verbetering van de energiebalans in de elektrische installatie.

In veel situaties is kilowattuurregistratie alleen niet voldoende. Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de elektrische installatie is het registreren van verschillende elektrische grootheden noodzakelijk. Aan de hand van deze gegevens krijg je een nog nauwkeuriger beeld van het energietransport in de E-installatie.


Registreren en doorbelasten van energiekosten m.b.v. MID geclassificeerde kWh-meters

Eind 2006 is in Nederland de Metrologiewet van kracht gegaan. Deze wet verwijst naar de Measurement Instrument Directive (MID). Een Europese richtlijn die gaat over het gebruik van meetinstrumenten voor handelsdoeleinden. MID gecertificeerde kilowattuurmeters zijn verplicht wanneer je geleverde of opgewekte energie wil verrekenen of doorberekenen aan derden. De kWh-meters hebben een hoge meetnauwkeurigheid, wat resulteert in een minimale afwijking binnen het opgegeven meetbereik. De MID is van toepassing op kWh-meters in huishoudens, de nijverheid of de lichte industrie. Voor zware industrie en voor het meten van blindvermogen geldt de richtlijn niet.

De weergave van een kWh-meter controleren

Er zijn installatietesters verkrijgbaar waarmee je de werking van kWh-meter kunt controleren. De tester moet in dit geval zijn uitgerust met functionaliteiten voor het meten van energie. Verdere analyse van het energieverbruik kan worden uitgevoerd met een energielogger of een Power Quality analyzer.


Vaste meetoplossingen voor energieregistratie, analyse en monitoring

Om energieverbruik in kaart te brengen is monitoring noodzakelijk. Energieregistratie- en bewakingssystemen zijn erkende hulpmiddelen om deze gegevens in kaart te brengen.

KWx is leverancier van hoogwaardige DIN-rail meetcomponenten voor nagenoeg elke toepassing in het registreren en analyseren van elektrische grootheden of energie. De meetoplossingen zoals paneelmeters, kWh-meters en stroomtransformatoren maken je elektrische installatie klaar voor moderne en gedetailleerde energiemonitoring.

In elektrische verdeelinrichtingen kunnen eindgroepen en verbruikers worden gemonitord op energieverbruik, sluiting, overbelasting of ander elektrisch gedrag. Wanneer er meer meetgegevens nodig zijn dan alleen energieverbruik, zijn multifunctionele paneelmeters de aangewezen oplossing. Deze modulaire en compacte meetsystemen registreren gelijktijdig meerdere waarden zoals stroom, spanning, vermogen en energie. Sommige instrumenten zijn ook in staat om harmonische vervorming (THD), de Power Factor en frequentie te meten. Het uitlezen van de gegevens kan lokaal of op afstand plaatsvinden.

‘Retrofit’ paneelmeter voor bestaande installaties

Het inbouwen van energieregistratie-componenten in bestaande installaties is vaak niet eenvoudig. Vooral het inbouwen van stroomtransformatoren is lastig omdat de kabels moeten worden onderbroken om stroomtransformatoren te plaatsen. Daarnaast: de ruimte in verdeelinrichtingen is vaak beperkt. Speciaal voor deze ‘retrofit’ toepassing zijn er multifunctionele paneelmeters met flexibele Rogowski stroomsensoren verkrijgbaar.

Aardlekrelais als toevoeging op de bedrijfszekerheid van de installatie

Het toepassen van een aardlekrelais draagt niet alleen bij aan de veiligheid, maar ook aan de bedrijfszekerheid van de installatie. Afhankelijk van het type relais kunnen nominale stroom, afvaltijd en filtering worden ingesteld en lekstroom worden afgelezen via een LED display.

Energieregistratie en KWx

Advies nodig over energieregistratie? Neem dan contact op met de experts van KWx.

Contact

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Nieuwsberichten

De waarde van kalibreren

Zeker meten is alleen mogelijk door meetprocedures uit te voeren met veilige instrumenten die betrouwbare meetresultaten weergeven. Goed onderhoud van je meetinstrumenten is als vakman dus een absolute vereiste! Goed onderhoud, periodiek kalibreren en het opnieuw uitvoeren van metingen draagt bij aan een verlaagd risico op faalkosten en voorkomt garantiekwesties met klanten.

Lees verder
Inspectie elektrische arbeidsmiddelen

Veiligheid apparaten NEN 3140

Slecht onderhouden arbeidsmiddelen veroorzaken jaarlijks meerdere serieuze ongevallen. De NEN 3140 omschrijft hoe kan worden voldaan aan de bij wet gestelde eisen voor elektrische machines en arbeidsmiddelen.

Lees verder