DC

DC oplossingen voor maritieme toepassingen

DC-maritime-solutions

DC ondersteunt toenemende vermogensvereisten aan boord van schepen

De elektrische stroomvereisten van schepen breiden zich snel uit, omdat systemen in staat moeten zijn stroomomvormers te ondersteunen en alternatieve bronnen te integreren. Voorbeelden zijn wind- en zonne-energie en energieopslagsystemen, met een bereik van spanningen, frequenties en vermogensniveaus. DC-grids zijn hiervoor ideaal, maar kunnen niet verantwoord worden toegepast zonder degelijke en aantoonbare beveiliging.

20% -50% energiereductie is mogelijk door het toepassen van hybride oplossingen.

DC microgrids aan boord van schepen integreren verschillende stroombronnen en belastingen


Focus op een groener maritiem ecosysteem

De maritieme sector is mondiaal gezien de grootste vervuiler. Vandaar dat het maritieme ecosysteem meer aandacht krijgt. Het realiseren van een groenere en duurzamere maritieme industrie is één van de hoofddoelstellingen van de International Maritime Organisation (IMO). Nieuwe technologieën helpen emissies zoals CO2, NOx en SOx te verminderen. De toename in het toepassen van verduurzamende innovaties en integratie van technologie leidt tot optimalisatie van schepen.


Het beveiligen van DC systemen aan boord van schepen

Implementatie van nieuwe technologieën mag niet leiden tot vermindering van de algehele veiligheid van schepen. Het selecteren van de juiste beveiligingsapparatuur (zoals een snelle DC schakelaar, -zekering of stroomonderbreker) en de juiste zone-toewijzing ervan stelt de systeemintegrator in staat om beveiligingsselectiviteit te bereiken. Dit geeft een effectieve bescherming tegen schade aan componenten, apparatuur en voorkomt kostbare dure systeemuitval en productieverliezen als gevolg van een storing.

De Astrol DC breaker switch draagt bij aan het ontwerpen van innovatieve, toekomstbestendige DC-systemen die de integratie van moderne energiebronnen mogelijk maken. Deze technologie maakt efficiëntere topologieën mogelijk, zoals gesloten bussystemen.


Verschillende energiebronnen

Het beheren van meerdere typen en merken vermogensbronnen en -verbruikers met één strak geïntegreerd systeem.

Traditionele systemen zijn doorgaans ontworpen voor open bus-modus. Dit betekent dat de systemen volledig gescheiden zijn. Een gesloten bussysteem is weliswaar complex maar biedt de mogelijkheid om en nauwer geïntegreerd systeem te realiseren. Het is van essentieel belang dat deze systemen veilig worden ontworpen, geverifieerd en toegepast. Goedkeuring van een gesloten bussysteem vereist validatie van fouttoleranties van het aangesloten systeem, inclusief ‘live’ kortsluittesten van worst-case-foutmodi.


Nieuwe technologieën

Innovatie zal de manier waarop industrieën of bedrijven werken aanzienlijk veranderen. Een smart DC microgrid biedt betere stroomstabiliteit en kwaliteit. KWx beschikt over kennis en een breed scala aan producten en oplossingen zoals solid-state DC breaker switches, vermogensweerstanden, gelijkrichters, snelle zekeringen, (super)condensatoren.

Regelgeving is essentieel voor een duurzame maritieme industrie

Scenarioplanning is essentieel voor het verduurzamen van de maritieme industrie. Stuurt regelgeving de technologie aan, of past de regelgeving zich aan op beschikbare technologieën?

Certificeringsinstituten zoals DNV-GL, Lloyds’ Register en Bureau Veritas ondersteunen het gebruik van moderne technologieën die bijdragen aan de verduurzaming van de maritieme industrie. Wet- en regelgeving wordt in de nabije toekomst hierop aangepast. Dit zal de vrees dat regelgeving het effectieve gebruik van nieuwe technologieën, zoal de DC-breaker switch, bemoeilijkt, wegnemen.

KWx neemt deel aan normcommissies zoals de 363018 ‘Elektrische installaties op schepen en op verplaatsbare en vaste eenheden te water’ (NEC 18)’ De werkzaamheden zijn erop gericht normen te maken. Naast de verduurzaming en veiligheid van schepen en verplaatsbare of vaste eenheden te water, zijn deze normen ook gericht op de veiligheid van personen en leven op zee. De NEC 18 de internationale standaardisatie in IEC / TC 18 en IEC / SC18A om relevante input aan de industrie te leveren.

Relevante thema's

Gelijkstroom (DC)

Ons huidige wisselstroomnet voldoet niet aan de eisen van vandaag. Door het toenemende gebruik van vermogenselektronica wordt het elektriciteitsnet steeds minder efficiënt, terwijl het energieverbruik zal blijven groeien. DC biedt de oplossing.

Lees verder

DC oplossingen voor de tractie-industrie

Omvorming en regeling van energie moet in de infrastructuur en bij tractievoertuigen optimaal geregeld zijn. Kennis en vermogenselektronica zijn daarin onmisbaar. Voor de tractie-industrie zijn verschillende DC oplossingen.

Lees verder