KWx neemt deel aan het Maritime Hybrid, Electric & Hydrogen Fuel Cells Conference in Noorwegen

Maritime Hybrid, Electric & Hydrogen Fuel Cells Conference

Hybride, elektrische en waterstof-brandstofceltechnologieën blijven de overgang naar een emissievrije maritieme industrie stimuleren. Maar meer investeringen in innovatieve technologie en inzicht in wanneer door fossiele brandstoffen aangedreven systemen verboden worden, is nodig om de ontwikkeling en acceptatie van groene schepen te versnellen. 

Datum

25 t/m 27 oktober 2022

Tijd

09:00 tot 18:00 uur

Locatie

Bergen, Noorwegen

Agenda Conference 2022

De agenda van dit jaar, opgesteld door toonaangevende autoriteiten in de sector, zal cruciale onderwerpen bespreken en bespreken.

Emissievrij Hoe het streven om te voldoen aan emissievrije vereisten investeringen door reders in CO2-neutrale schepen aanmoedigt.

Kostenkloof Hoe kan de kostenkloof tussen groene en fossiele brandstoffen worden verkleind?

Samenwerking Is er meer samenwerking en samenwerking in de sector nodig? Hoe kan dit worden bereikt?

Innovaties Wat zijn de nieuwste innovaties op het gebied van brandstofsysteemtechnologie?

Overheidsvoorschriften Wat betekenen de overheidsvoorschriften van 2026 inzake nul-emissie in de Werelderfgoed Fjorden voor de industrie?

Kansen Welke kansen biedt de groene agenda de maritieme industrie en hoe kunnen bedrijven hierop inspelen?

Met trots meldt KWx dat onze collega Peter van den Berg spreekt tijdens het Maritime Hybrid and Electric programma op dag 3 van de conferentie.

Peter van den Berg

Technisch adviseur Power Electronics bij KWx, do. 27 oktober 2022, 11:50 uur

Samenvatting van de presentatie. Let op het gehele programma is in het Engels.

De rol van hybride en elektrische oplossingen in de verschuiving naar een netto-zero maritieme industrie:

Systems integration challenges for hybrid and fully electric vessels

Wanneer van elektrische systemen wordt verwacht dat ze stroomomvormers ondersteunen die alternatieve bronnen, opslagsystemen en batterijopslag kunnen integreren met een reeks spanningen, frequenties en vermogensniveaus, nemen de vereisten voor elektrisch vermogen toe. 

Als gevolg hiervan ontstaan er uitdagingen op het gebied van systeemontwerp en bescherming. In slimme en duurzame elektriciteitsnetten is DC het voorkeurssysteem voor stroomdistributie, maar het kan niet veilig worden toegepast zonder de juiste maatregelen. 

In deze presentatie gaat Peter van den Berg in op de uitdagingen en oplossingen in systeemontwerp en topologieën zoals gesloten bus-, multibus- en ringsystemen. Ook komen uitdagingen op het gebied van standaardisatie en regelgeving aan de orde. 

Er is speciale aandacht voor de solid-state DC breaker technologie. Deze technologie speelt een cruciale rol in het beveiligen van DC grids aan boord tegen kortsluitstromen en overbelasting, aangezien het binnen microseconden (μs) wordt afgeschakeld.

Wilt u participeren?

Meld u aan op de website van dee conferentie: