Bij KWx zijn we ervan overtuigd dat we continu in beweging moeten zijn om onze duurzaamheidsstrategie te verbeteren en te versterken. Dit kunnen we echter niet alleen. Daarom betrekken we zowel onze stakeholders als experts in de zoektocht naar duurzame oplossingen.

Voor ons is duurzaamheid een veelomvattend begrip. Het vergt daarom een integrale aanpak. Belangrijke pijlers binnen onze ambitie zijn: 

  • Het minimaliseren van onze impact op het milieu; 
  • samenwerking in de keten met oog voor mens en milieu; 
  • duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers; 
  • en aandacht voor de maatschappij om ons heen.

Bij KWx zetten we ons samen met partners in om de energietransitie vorm te geven. Dit doen we bijvoorbeeld met innovaties die bijdragen aan de verduurzaming van de scheepvaart. Daarnaast spelen we een rol in de ontwikkeling van de laadinfrastructuur van elektrische voertuigen. Ook bieden we unieke meetapparatuur voor het testen van zonnepanelen, connectoren en bekabeling waardoor deze veilig kunnen worden toegepast.  

In 2020 stellen we groepsbreed, dat wil zeggen voor Hanzestrohm en zijn werkmaatschappijen, een duurzaamheidsplan op voor de lange termijn om onze ambitie verder richting en vorm te geven.